Glimmerns förskola

Detaljplanen var på granskning från 12 april till och med 3 maj 2017.

Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg mellan Rödbergsvägen och Glimmervägen. Avståndettill Stora torget i centrala Uppsala är ca 3 km.

Syftet med detaljplanen är att ändra den tillåtna markanvändningen så att det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda den mark de förvärvat i sambandmed bolagets bildande. Syftet är också att förskolan på lång sikt ska kunna växa och rymma fler förskolebarn. Förskolgården ska kunna utvidgas och förskolebyggnaden ska kunna uppföras i två våningar.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: