Detaljplaner som blivit antagna

Plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har antagit följande detaljplaner. Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda från samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga detaljplanen efter antagandet.

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla om ingen har överklagat.

Antagna detaljplaner av plan- och byggnadsnämnden

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3a
2017-003054

Upphävande tomtindelningen för Svartbäcken 48:6
2021-002761

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera
2014-001703
Överklagades 2021-12-01

Detaljplan för Almtunaskolan
2015-003236
Överklagades 2021-06-21

Detaljplan för Stjälksömmen (f.d. Sävja tennisklubb)
2012-020217
Överklagades 2021-05-19

Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge
2018-001921
Överklagades 2021-05-19

 

Antagna detaljplaner av kommunfullmäktig

Detaljplan för kvarteret Hugin
Dnr 2017-003640
Överklagades 2021-06-30

Detaljplan för Ångkvarnen
Dnr 2016-000384
Överklagades 2021-07-12

Detaljplan för kvarteret Seminariet
Dnr 2017-002441
Överklagades 2021-02-19 

 

Uppdaterad: