Detaljplaner som fått laga kraft 2022

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.


Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

Detaljplan för Stjälksömmen (före detta Sävja tennisklubb)
(diarienummer 2012-020217)

19 januari 2022

Detaljplan för Del av Sjöhagen, Almunge
(diarienummer 2018-001921)

7 januari 2022

 

 

Uppdaterad: