Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.

Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

 

Kvarteret Birka (diarienummer 2013-002330)

17 december 2015

Tiundaskolan (diarienummer 2012-20103)

25 november 2015

Kumla trädgårdsgata (diarienummer 2014-002311)

25 november 2015

Bruno Liljeforsgatan (diarienummer 2012-20209)

3 november 2015  (nytt laga kraft datum ersätter tidigare datum enligt beslut från Högsta domstolen)

Norra Kvarngärdet  (diarienummer 2012-20047)

26 oktober 2015 (nytt laga kraft datum ersätter tidigare datum enligt beslut från Högsta domstolen)

kv Högne och Gunnar (diarienummer 2012-20212)

8 oktober 2015

kv Konduktören (diarienummer 2015-000461)

25 september 2015

Kåbo 24:11 (diarienummer 2014-002469)

25 september 2015

Gottsunda 16:2 (diarienummer 2012-20254)

25 september 2015

Näckvägen, Björklinge (diarienummer 2012-20174)

24 juli 2015

 kv Sverre, del av (diarienummer 2012-20046)

23 juli 2015

Berthåga 20:5 (diarienummer 2014-922)

14 juli 2015

Ny bro över Fyrisån vid Flottsund (diarienummer 2012-20239)

18 juni 2015

Tryffelvägen, del av Norby 31:52 (diarienummer 2012-20156)

2 juni 2015

Kvarteret Tornet (diarienummer 2012-20207)

4 maj 2015

Sydöstra Fullerö (diarienummer 2012-20019)

9 april 2015

Vårdsätra 11:1 (diarienummer 2013-20004)

26 mars 2015

Kvarteret Flänsen (diarienummer 2012-20141)

26 februari 2015

Kvarteret Koppartrycket, del av Slavsta (diarienummer 2012-20064)

26 februari 2015

Kvarteret Kronhjorten inom Sävja (diarienummer 2012-20180)

12 februari 2015

Tunabackar 38:2 (diarienummer 2013-1773)

3 januari 2015

Fulleröbostäder (diarienummer 2012-20243)

7 januari 2015

Lötens sportfält (diarienummer 2014-739)

18 december 2014

Uppdaterad: