Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.

Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande


Linnéträdgården, servicebyggnad (diarienummer 2012-020173)

22 december 2016

Boländerna 23:11, ändring genom tillägg (diarienummer 2015-003488)

22 december 2016

Kvarteret S:t Per (diarienummer 2012-020188)

30 november 2016

Kvarteret Broccolin (diarienummer 2012-020095)

15 november 2016

Gunsta 1:109 m.fl. (diarienummer 2012-020146)

11 juli 2016 (nytt laga kraft datum ersätter tidigare datum enligt beslut från Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen.

Södra Gunsta (diarienummer 2012-020040)

21 juni 2016

S:t Persgatans planskilda järnvägskorsning (diarienummer 2013-001156)

14 april 2016

Rosendalsfältet (diarienummer 2012-020172)

10 mars 2016

Kvarteret Diset (diarienummer 2012-020200)

25 februari 2016

Ångströmlaboratoriet (diarienummer 2013-000340)

25 februari 2016

Sydvästra Gränby centrum (diarienummer 2013-002591)

25 februari 2016

Del av kvarteret Rosenberg, Fjärdingen 12:5-12:6 (ädp) (diarienummer 2013-002595)

25 februari 2016

Sunnersta 82:9 (ädp) (diarienummer 2013-003206)

25 februari 2016

Uppdaterad: