Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.

Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

 

 

Detaljplan för Kåbo 49:1 (diarienummer 2015-001672) 

21 december 2017

 

Detaljplan för del av kvarteret Fältläkaren (diarienummer 2013-002906) 

13 november 2017

 

Detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. (diarienummer 2013-020002)

 26 oktober 2017

 

Detaljplan för kvarteret Söderhällby (diarienummer 2015–000985)

 25 september 2017

 

Detaljplan för kvarteret Rådhuset (diarienummer 2012-020110)

25 september 2017

 

Detaljplan för kvarteret Takryttaren (diarienummer 2012–0200232)

28 augusti 2017

 

Detaljplan för kvarteret Arne Tiselius (diarienummer 2013–001767)

2 augusti 2017

 

Detaljplan för Studenternas IP (diarienummer 2012-020161)

21 juli 2017

 

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 2 (diarienummer 2014-001124)

13 juni 2017

 

Detaljplan för del av kvarteret Vimpeln (diarienummer 2012–020238)

5 juni 2017

 

Detaljplan för Studentvägen (diarienummer 2014-000082)

1 juni 2017

 

Detaljplan för Björklinge IP (diarienummer 2015-003252)

1 juni 2017

 

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 (diarienummer 2015-001546)

1 juni 2017

 

Detaljplan för kvarteret Rosen (diarienummer 2013-2912)

11 maj 2017

 

Detaljplan för Nåsten 1:1  (diarienummer 2012-20189)

25 april 2017

Detaljplan för Löten 1:12  (diarienummer 2016-000533)

20 april 2017

Detaljplan för Ekebyvallen  (diarienummer 2015-003255)

20 april 2017

Detaljplan för Sunnerstaskolan  (diarienummer 2015-003238)

20 april 2017

Detaljplan för kvarteret Frigg  (diarienummer 2014-002921)

20 april 2017

Detaljplan för Garverigatan (diarienummer 2012-020130)

20 april 2017

Detaljplan för Lindbackens skola (diarienummer 2015-001946)

19 april 2017

Detaljplan för Uppsala Arena (diarienummer 2013-001157)

19 april 2017

 Kvarteret Städet, Brillinge 3:3 med flera (diarienummer 2012-020104)

15 mars 2017


Norra Kapellgärdet, Kvarngärdet 56:1 med flera (diarienummer 2014-000155)

14 mars 2017


Kvarteret Klacken, Sala Backe 1:69 med flera (diarienummer 2012-020070)

8 mars 2017


Bälinge IP, Bälinge-Ekeby 1:3 med flera (diarienummer 2015-003352)

24 februari 2017


Nytt kyllager på del av Boländerna 13:2 (diarienummer 2015-003178)

24 februari 2017


Norra Bäcklösa, Ultuna 2:23 med flera (diarienummer 2014-000032)

13 januari 2017


Kungsängen 21:2 21:3, ändring genom tillägg (diarienummer 2016-000975)

10 januari 2017

Uppdaterad: