Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018

 

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.

Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

Detaljplan för Rackarberget
(diarienummer 2015-001530)

5 december 2018

Detaljplan för del av Flogstavallen
(diarienummer 2016-000917)

22 november 2018

 Detaljplan för Årsta torg
(diarienummer 2015-003611)

8  oktober 2018

 Detaljplan för Kvarteret Luthagsstranden 50:1 m.fl.
(diarienummer 2013-001600)

5 oktober 2018

Upphävande av del av detaljplan för Skölsta 
(diarienummer 2017-001584)

20 september 2018

Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna 
(diarienummer 2013-000404)

12 juli 2018

Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl. (diarienummer 2012-020051)

29 juni 2018

Detaljplan för kv Siv (diarienummer 2012-020256)

17 maj 2018

Detaljplan för del av kv Fjalar (diarienummer 2012-020221)

17 maj 2018

Detaljplan för kvarteret Pantern (diarienummer 2015-002007)

10 mars 2018

Detaljplan för Kvarngärdet 28:3 (diarienummer 2016-002002)

17 februari 2018

Detaljplan för Glimmerns förskola  (diarienummer 2015-003248)

17 februari 2018

Detaljplan för Kungsängen 1:8, del av.  (diarienummer 2013-001959) 

22 januari 2018

Uppdaterad: