Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.

Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

 

 

Upphävande av tomtindelning kv Plantan
(diarienummer 2020-00584)

24 december 2020

Detaljplan för del av kungsängen 37:4
(diarienummer 2018-000856)

12 november 2020

 Detaljplan för kv Klockaren
(diarienummer 2015-003691)

22 oktober 2020

Upphävande av tomtindelning Berthåga 20:6
(diarienummer 2019-002910) 

24 september 2020

 

Detaljplan för del av kvarteret Sofielund
(diarienummer 2016-002577)

24 september 2020


Detaljplan för Bälinge skola m.fl
(diarienummer 2015-000306)

24 september 2020

 

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, del av
(diarienummer 2013-000489)

2 september 2020

 

Detaljplan för Bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden (Tullgarnsbron)
(diarienummer 2012-020082)

26 augusti 2020

 

Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen
(diarienummer 2015-003445)

22 juli 2020

 

Detaljplan för Kvarngärdesskolan
(diarienummer 2015-003233)

17 juli 2020

 

Detaljplan för Vänge 4:1
(diarienummer 2018-000691)

24 juni 2020

 

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 72:8 och 72:15
(diarienummer 2019-001516)

2020-04-23

 

Upphävande av detaljplan Ärnevi, Funbo
(diarienummer 2017-003004)

2020-03-11

 

Upphävande av tomtindelning för Norby 105:1
(diarienummer 2018-000403)

2020-01-09

 

Upphävande av tomtindelning för Norby 87:6
Ändring av detaljplan för del av kv. Grytet

(diarienummer 2018-002752)

2020-01-09

 

Uppdaterad: