Detaljplaner som vunnit laga kraft 2021

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.


Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

Detaljplan för Del av Fyrislund 6:11
(diarienummer 2020-001647)

24 december 2021

Detaljplan för del av kvarteret Handpressen
(diarienummer 2016-003699)

29 oktober 2021

Upphävande av tomtindelning Fjärdingen 27:5 och 27:6
(diarienummer 2020-001465)

Ska läsa med gällande detaljplan

29 oktober 2021

Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg
(diarienummer 2017-002462)

23 oktober 2021

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57
(diarienummer 2015-003554)

15 oktober 2021

Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen
(diarienummer 2019-000434)

2 oktober 2021

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 69:9
(diarienummer 2021-001288)

Ska läsa med gällande detaljplan

2 oktober 2021

Detaljplan för Österängens IP
(diarienummer 2016-003109)

23 juni 2021

Detaljplan för Bälinge 1:51
(diarienummer 2015-002345)

23 juni 2021

Detaljplan för del av kv Leoparden
(diarienummer 2016-003524)

4 juni 2021

Detaljplan för Börjetull
(diarienummer 2017-000287)

25 maj 2021

Detaljplan för Almunge brandstation
(diarienummer 2018-003099)

25 maj 2021

Upphävande av tomtindelning för Uppsala Dragarbrunn 16:2
(diarienummer 2019-001339)

Ska läsa med gällande detaljplan

25 maj 2021

Upphävande av tomtindelning för Uppsala Dragarbrunn 20:2
(diarienummer 2018-002261)

Ska läsa med gällande detaljplan

25 maj 2021

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund
(diarienummer 2015-001644)

29 mars 2021

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4
(diarienummer 2015-000522)

23 mars 2021

Detaljplan för Kv Sala i centrala staden
(diarienummer 2015-001662)

16 mars 2021

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 79:5
(diarienummer 2019-002991)

24 februari 2021

Detaljplan för ny skola i Gottsunda
(diarienummer 2018-002675)

12 mars 2021

Uppdaterad: