Infrastruktur och resande

En växande stad innebär omfattande arbete med infrastruktur, trafik och resande. På uppsala.se kan du läsa mer om projekt, verksamheter, styrdokument och handlingsplaner kring infrastruktur och resande.

Läs om gator och trafik, infrastruktur och resande på uppsala.se.

Uppdaterad: