Uppsalapaketet

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna. Utvecklingen inom ramen för Uppsalapaketet kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Här kan du läsa om de delar som ingår i Uppsalapaketet.

Aktuellt

Fler