Uppsalapaketet

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna. Utvecklingen inom ramen för Uppsalapaketet kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Här kan du se vår film om Uppsalapaketet och läsa om de delar som ingår i det.

Aktuellt

 • Kommunstyrelsen säger ja till spårväg

  24 november röstade kommunstyrelsen ja till förslaget om att bygga spårväg i Uppsala. Det som nu avgör ifall spårvägsbygget blir verklighet är om staten bidrar med medfinansiering. Spårvägen, som ska gå ...
  24 november 2021
 • Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om de sydöstra stadsdelarna

  Onsdag 24 november antog kommunstyrelsen förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. 13 december förväntas kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet kring planen.
  24 november 2021
 • Tyck till om Uppsalas järnvägsstationer

  Från och med 13 oktober kan du lämna synpunkter kring hur Uppsala C och en ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna ska utformas. Det är Trafikverket som går ut med ett tidigt samråd kring utformningen ...
  13 oktober 2021
Se fler