Uppsalapaketet

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna. Utvecklingen inom ramen för Uppsalapaketet kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Här kan du se vår film om Uppsalapaketet och läsa om de delar som ingår i det.

Aktuellt

Se fler