Uppsalapaketet

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna. Utvecklingen inom ramen för Uppsalapaketet kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. Här kan du se vår film om Uppsalapaketet och läsa om de delar som ingår i det.

Aktuellt

 • Samråd om detaljplanen för framtidens kollektivtrafik

  25 mars beslutade plan- och byggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Samrådstiden är 9 april till 22 maj och ger allmänheten möjlighet att komma in med ...
  12 april 2021
 • 300 miljoner för bättre framkomlighet i södra Uppsala

  Uppsala kommun lägger 300 miljoner på att förbättra framkomligheten på bil- och cykelvägar i de södra stadsdelarna under de kommande fem åren. Bland annat kommer Dag Hammarskjölds väg att bli fyrfilig ...
  21 januari 2021
 • Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet

  Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik ...
  7 januari 2021
Fler