Fyra spår Uppsala

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen. I strategin för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är en ökad kapacitet på Ostkustbanan med två nya spår en förutsättning.

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik till och från mellersta och norra Sverige. Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är idag en flaskhals. Det medför sämre nytta både för gjorda och planerade investeringar i transportinfrastruktur norr om Uppsala.

Ytterligare två spår på Ostkustbanan hela vägen från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer. Det ger helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

Samråd om delsträckor

Utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår från Uppsala till Stockholms länsgräns är uppdelad i två delsträckor. Under hösten 2020 hade Trafikverket samråd om den första delsträckan mellan Uppsala Centralstation och söder om Bergsbrunna. Våren 2021 hade Trafikverket samråd kring delsträckan som går söder om Bergsbrunna till länsgränsen mot Stockholm.

Läs om fyra spår Uppsala-Stockholm på trafikverket.se

Positiv inställning till utbyggnaden enligt undersökning

I september 2020 genomförde Trafikverket en attitydundersökning bland tågresenärer i åldrarna 16 år och äldre om utbyggnaden av järnvägen på Ostkustbanan. 400 tågresenärer intervjuades på Uppsala centralstation och 200 på Knivsta station. Resultatet av undersökningen visar att åtta av tio är positiva till utbyggnaden.

Nyhet om resultatet av undersökningen på trafikverket.se

Uppdaterad: