Fyra tågspår Uppsala-Stockholm

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen. I strategin för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är en ökad kapacitet på Ostkustbanan med två nya spår en förutsättning.

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik till och från mellersta och norra Sverige. Sträckan mellan Uppsala och Arlanda är en flaskhals idag. Det medför sämre nytta både för gjorda och planerade investeringar i transportinfrastruktur norr om Uppsala.

Ytterligare två spår på Ostkustbanan hela vägen mellan Uppsala och Stockholm innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer. Det innebär helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

Samråd om andra delsträckan av utbyggnaden

Utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm är uppdelad i två delsträckor. Nu är det den andra delsträckan, som går söder om Bergsbrunna till länsgränsen mot Stockholm, som är ute på samråd. Under hösten 2020 hade Trafikverket samråd om den första delsträckan mellan Uppsala Centralstation och söder om Bergsbrunna.

Trafikverket vill nu veta vad du tycker om förslaget för den andra delsträckan. Du kan lämna synpunkter till och med 22 juni 2021.

Läs mer om samrådet och om fyra spår Uppsala-Stockholm på trafikverket.se

Positiv inställning till utbyggnaden enligt undersökning

I september 2020 genomförde Trafikverket en attitydundersökning bland tågresenärer i åldrarna 16 år och äldre om utbyggnaden av järnvägen på Ostkustbanan. 400 tågresenärer intervjuades på Uppsala centralstation och 200 på Knivsta station. Resultatet av undersökningen visar att åtta av tio är positiva till utbyggnaden.

Nyhet om resultatet av undersökningen på trafikverket.se

Uppdaterad: