Fyra tågspår Uppsala-Stockholm

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen. I strategin för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är en ökad kapacitet på Ostkustbanan med två nya spår en förutsättning.

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik till och från mellersta och norra Sverige. Sträckan mellan Uppsala och Arlanda är en flaskhals idag. Det medför sämre nytta både för gjorda och planerade investeringar i transportinfrastruktur norr om Uppsala.

Ytterligare två spår på Ostkustbanan hela vägen mellan Uppsala och Stockholm innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer. Det innebär helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

Läs mer om fyra spår Uppsala-Stockholm på trafikverket.se

Uppdaterad: