Fyra tågspår Uppsala-Stockholm

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen. I strategin för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är en ökad kapacitet på Ostkustbanan med två nya spår en förutsättning.

Ostkustbanan är en pulsåder för resenärer och godstrafik till och från mellersta och norra Sverige. Sträckan mellan Uppsala och Arlanda är en flaskhals idag. Det medför sämre nytta både för gjorda och planerade investeringar i transportinfrastruktur norr om Uppsala.

Ytterligare två spår på Ostkustbanan hela vägen mellan Uppsala och Stockholm innebär ökad tillgänglighet och ökad kapacitet för resenärer. Det innebär helt andra förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

Samråd om första etappen av utbyggnaden

Utbyggnaden är uppdelad i två delsträckor och Trafikverket har haft samråd om den första etappen mellan Uppsala Centralstation och söder om Bergsbrunna. Fram till 12 november 2020 var det möjligt att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till Trafikverket. 

Läs mer om samrådet och om fyra spår Uppsala-Stockholm på trafikverket.se

Positiv inställning till utbyggnaden enligt undersökning

I september 2020 genomförde Trafikverket en attitydundersökning bland tågresenärer i åldrarna 16 år och äldre om utbyggnaden av järnvägen på Ostkustbanan. 400 tågresenärer intervjuades på Uppsala centralstation och 200 på Knivsta station. Resultatet av undersökningen visar att åtta av tio är positiva till utbyggnaden.

Nyhet om resultatet av undersökningen på trafikverket.se

Uppdaterad: