Uppsala spårväg

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Därför förbereder vi för spårväg mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och Uppsala centralstation. Ett beslut om det blir spårväg eller inte tas först 2021.

Uppdaterad: