Träffa oss under 2020

Under året finns vi på olika platser och forum för att träffa Uppsalabor, byggherrar, leverantörer och andra som är intresserade av utvecklingen i Uppsala. Här hittar du information om aktuella möten, mässor och evenemang där du kan träffa oss, både på riktigt och digitalt.

Chatt med Pelling om framtidens kollektivtrafik

Det finns många uppsidor med Uppsalapaketet. En av dem är en ny kapacitetsstark kollektivtrafik. 13 och 20 maj chattade Uppsalabor med Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. I chatten medverkade även

  • PG Andersson, vice VD för Trivector Traffic som gjort jämförelseutredningen mellan spårväg och BRT
  • Johan Wadman, trafikdirektör Region Uppsala
  • Gabriella Burel, programledare för Uppsalapaketet, Uppsala kommun
  • Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun.

Ta del av frågor och svar i chatten om framtidens kollektivtrafik

Uppdaterad: