Träffa oss

Under det senaste året har vi på grund av pågående pandemi tvingats ställa om till digitala dialoger och mötestillfällen. Här hittar du information om aktuella möten och digitala arrangemang där du kan ta del av planerna och utvecklingen inom Uppsalapaketet.

Samråd om detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik

9 april–22 maj 2021 var ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik ute på samråd. Under samrådstiden bjöd vi in till en rad digitala möten och dialogtillfällen.

Genomförda möten och dialoger under samrådet om detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Utställning av planerna för de sydöstra stadsdelarna

Under utställningstiden av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna genomförde vi flera digitala möten och dialogtillfällen. Utställningen pågick 25 januari–6 april 2021.

Ta del av genomförda möten om planerna för de sydöstra stadsdelarna

Chatt med Pelling om framtidens kollektivtrafik

13 och 20 maj 2020 chattade Uppsalabor med Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande om framtidens kollektivtrafik. I chatten medverkade även

  • PG Andersson, vice VD för Trivector Traffic som gjort jämförelseutredningen mellan spårväg och BRT
  • Johan Wadman, trafikdirektör Region Uppsala
  • Gabriella Burel, programledare för Uppsalapaketet, Uppsala kommun
  • Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun.

Ta del av frågor och svar i chatten om framtidens kollektivtrafik

Uppdaterad: