Träffa oss

Här hittar du information om aktuella möten och digitala arrangemang där du kan ta del av planerna och utvecklingen inom Uppsalapaketet.

Detaljplaner för spårvägens delsträckor på granskning

Under 2022 kommer detaljplanerna för spårvägens olika delsträckor att komma ut på granskning. I samband med det har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Möten och dialoger om Uppsala spårväg

Uppdaterad: