Råbyvägen

Utvecklingen av området längs Råbyvägen fortsätter. Här skapar vi plats för nytt stadsliv med bostäder, service och mötesplatser.

I översiktsplanen för 2010 pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner. Kollektivtrafiken ska också få fler avgångar i området.

Säkrare trafikmiljö

Vi prioriterar att skapa en attraktivare och säkrare stadsmiljö för de som väljer att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken i området. Vi har bland annat

  • smalnat av vägen vid hållplatsen och övergångstället mellan Bureusgatan och Karlfeldsgatan.
  • skapat en lugn och säker trafikmiljö mellan Bureusgatan och Tycho Hedéns väg

Tidsplan

Just nu bygger vi 400 nya bostäder utmed Thunmansgatan och 900 bostäder utmed Bruno Liljeforsgatan.

Vid von Bahrska häcken, nära Gränby sportfält, föreslår kommunen tre punkthus:

  • två med sexton våningar
  • ett med åtta våningar.

I området mellan Bureusgatan och Karlfeldsgatan bygger vi ett nytt torg. Den fortsatta utvecklingen av gator och bostäder i Råbyvägen pågår i flera år framåt.

26 augusti 2016