250 000 invånare år 2030

Bostäder. Arbetsplatser. Gröna ytor. Innovationer. Infrastruktur.

Uppsala växer.