Kvarngärdet 28:3

Detaljplanen är på samråd från 26 juni till och med 11 september 2017.

Planområdet ligger i korsningen Väderkvarnsgatan – S:t Olofsgatan i Uppsalas centrala delar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varsam påbyggnad av det befintliga kontorshuset inom
fastigheten.

Tyck till om detaljplanen 

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se.

Kontakta oss

Planhandläggare
Sandra Gustafsson
26 juni 2017