Del av kvarteret Dagfrid

Detaljplanen är på samråd från 13 april till och med 25 maj.
Samrådstiden förlängs t.o.m. 21 juni 2017.

Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/Jumkilsgatan i Luthagen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en något större livsmedelsbutik samt säkerställa hög arkitektonisk kvalitet.

Tyck till om detaljplanen för kvarteret Dagfrid

Lämna dina synpunkter via formulär.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
13 april 2017