Kungsängen

Utvecklingen av stadsdelen Kungsängen pågår för fullt och kommer att fortsätta i många år. Målet är att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan.

I Kungsängen ska finnas plats för bostäder, arbetsplatser, butiker och service.

Läs programhandlingen för Kungsängen.
Se programkartan för Kungsängen.

Nya flerbostadshus och vägar

Karta över Kungsängen

Just nu bygger vi flerbostadshus i kvarteren Varpen och Spolen, samt i kvarteren Skytteln och Ångkvarn. Vi bygger också nya gator inom kvarteren Skytteln och Ångkvarn.

Området sträcker sig till Tullgarnsgatan i norr, Kungsängsgatan i öster, Kungsängsesplanaden i söder och Västra Ågatan i väster.

Illustration över Kungsängen

Tidsplan

Arbetet i området beräknas pågå till 2020.

Läs detaljplanen för kvarteret Varpen och Spolen.
Se plankarta för kvarteret Skytteln.
Se plankarta för kvarteret Ångkvarn. 

 

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin
23 augusti 2016