Kungsängen

Utvecklingen av stadsdelen Kungsängen pågår för fullt och kommer att fortsätta i många år. Målet är att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan.

I Kungsängen ska finnas plats för bostäder, arbetsplatser, butiker och service.

Läs programhandlingen för Kungsängen 
Se programkartan för Kungsängen 

Nya flerbostadshus och vägar

Karta över Kungsängen

Just nu bygger vi nya flerbostadshus i kvarteren Varpen och Spolen, samt i kvarteren Skytteln och Ångkvarn. Vi bygger också nya gator inom kvarteren Skytteln och Ångkvarn.

Området sträcker sig till Tullgarnsgatan i norr, Kungsängsgatan i öster, Kungsängsesplanaden i söder och Västra Ågatan i väster.

Illustration över Kungsängen

Tidsplan

Arbetet i området beräknas pågå till 2020.

Läs detaljplanen för kvarteret Varpen och Spolen 
Se plankarta för kvarteret Skytteln
Se plankarta för kvarteret Ångkvarn  

Kungsängsesplanaden

Under 2016 fortsätter ombyggnaden av Kungsängsesplanaden. Området sträcker sig från Kungsgatan till blivande Industrigatan, inom Skytteln och Ångkvarn.

Vi bygger

  • en ny körbana för enkelriktad fordonstrafik
  • en ny gång- och cykelbana, norr om trädraden.

Vi ska också bygga om den befintliga körbanan söder om trädraden till enkelriktad trafik.

Tidsplan

Arbetet beräknas pågå till hösten 2016.

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin
23 augusti 2016