Skölsta

Skölsta ligger strax öster om Uppsala. En detaljplan för Skölsta vann laga kraft 2014 och den gör det möjligt att bygga cirka 350 småhus i varierande storlek. I planen ingår också plats för skola/förskola, elnäts- och pumpstationer för vatten-och avloppsanläggningar och utjämningsmagasin för dagvatten.

Inom området ska kommunen bygga  gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Uppsala Vatten lägger samtidigt ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.

Arbetet så här långt

Kommunen har byggt en ny väg till Skölsta som sträcker sig från Alrunegatan i Årsta till Svia Byväg i Skölsta. Längs vägen finns en gång- och cykelbana som är separerad från bilvägen.

Skölsta etappindelningKlicka på bilden för en större version 

Etapp 2 och 3

Under 2019 färdigställdes huvuddelen av etapp 2 och 3. Etapperna omfattar bland annat en ny huvudgata med tillhörande gång och cykelväg och flera lokalgator. Gatorna i etappen kommer att färdigställas med asfalt under sommaren 2023.

Etapp 4 och 5

Under 2020 färdigställdes huvuddelen av etapp 4 och 5. Asfaltering av Häggrotsvägen, Bokrotsvägen och Kvistvägen planeras ske sommaren 2023 och övriga gator när husen längs de gatorna är klara.

Etapp 6

Bygget av infrastruktur med gator, vatten och avlopp i etapp 6 har startat. Det planeras blir färdigt senast 2024. I etappen ingår även anslutningsgatan mellan Skölstavägen och Stamvägen som öppnar under sommaren 2023.

Tomtförsäljning

Fastighetsägare i området är

Ansluta befintlig fastighet till allmänt vatten och avlopp

Se Uppsala vattens webbplats.

 

Kontakt

Vill du veta mer om utbyggnaden i Skölsta när det gäller gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kan du kontakta ansvariga projektledare Anders Lovén eller Erik Linde hos Uppsala kommun. 

Har du frågor om enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen.
Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.0011.00

Har du frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp eller om anslutning till VA-nätet kan du kontakta Uppsala Vatten och Avfalls kundtjänst.
Telefon: 018-727 94 00, vardagar 09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).

Uppdaterad: