Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala kommun står bakom den här webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns kända brister som inte kommer att åtgärdas eftersom webbplatsen kommer att avvecklas inom kort.

Oskäligt betungande anpassning

Uppsala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för hela webbplatsen. Eftersom webbplatsen är planerad att avvecklas har vi gjort bedömningen att en tillgänglighetsanalys och anpassning inte är möjlig att genomföra med de resurser vi har.

Kontakta oss

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig eller om du vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet kan du kontakta oss.

Be om innehåll via formulär på uppsala.se

Rapportera brister via formulär på uppsala.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Uppdaterad: