Samhällsbyggnad och utveckling

Vi bygger mest i hela Sverige. Men vi växer smart och hållbart. När nya stadsdelar planeras står alltid miljömedvetenhet i fokus.

Visionsbild för Dragarbrunnsgatan