Almungevägen

Vi har byggt om Almungevägen mellan Gnistarondellen och E4:an. Syftet har varit att skapa en attraktiv infartsmiljö till Uppsala och en väg som klarar av den ökande trafikmängden.

IBilden illustrerar Almungevägen efter ombyggnationen takt med att Uppsala tätort och stadens östra orter växer, ökar trafiken längs Almungevägen. Fyrislundsområdet byggs också ut med många nya verksamheter. Inom tio år beräknas 25 000 fordon trafikera sträckan varje dag.

Det här har vi gjort

Vi har breddat Almungevägen så att den ska klara den ökade trafikmängden. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten och göra området mer tillgängligt för gående, cyklister och kollektivtrafik har vi också byggt

  • två rondeller
  • två trafikljus
  • trottoarer och cykelbanor
  • passager i form av tunnlar och cykel- och gångpassager med trafikljus
  • trädalléer.

Se illustration av nya Almungevägen (PDF, 642 KB)

Gnistarondellen har fått en ny gestaltning med murar, trädplanteringar och vatten.

Se illustrationer av nya Gnistarondellen (PDF, 4 MB)

Mer information

Projektledare
Patrik Österbring
Uppdaterad: