Brantingstorg har rustats upp

Brantingstorg har rustas upp våren 2023 för att bli tryggare och mer trivsamt.

Skiss av Brantingstorget efter renovering 2023.På bilden ser du en skiss av hur torget ser ut efter upprustningen.

Upprustning av Brantingstorg

För att skapa ett trivsammare och tryggare torg har vi 

  • lagt om ytor där marken har satt sig, där det samlas vatten efter regn
  • öppnat upp torget genom att flytta parkeringsplatser (23 av 25 platser kommer att finnas kvar)
  • skapat en öppnare yta mot affärslokaler och fler sittplatser, genom att ta ner träd framför entréer
  • givit plats åt mer grönska, nya planteringar och plantera ett nytt träd på torget
  • ordnat bättre belysning.

Läs mer om arbetet med trygghetsskapande i området: Medborgarlöfte i Sala backe skapade engagemang och fokus på ökad trygghet

FAQ och kontakt Brantingstorget

Brantingstorgs historia

Torget anlades under 1950-talet och har förändrats under årens lopp. Även bebyggelse i området har skett. Redan 2020 renoverades Våta stenen, konstverket som är en slags fontän. Visste du att Våta stenen har ett rum inuti och under sig? Det är ett mindre maskinrum där pumpen till vattnet finns. Stenen är inte solid, som man skulle kunna tro.

Uppdaterad: