Dag Hammarskjölds väg och Norbyvägen

Under 2016 byggde vi om korsningen vid Dag Hammarskjölds väg och Norbyvägen. Syftet var att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken och öka säkerheten för gående och cyklister.

Det här har vi gjort

Vi har

  • gjort det lättare för fordon att starta i korsningen genom att plana ut och sänka den cirka 80 centimeter
  • satt upp trafikljus som prioriterar kollektivtrafik
  • anpassat gatuhöjden till universitets nya förvaltningsbyggnad, som ligger längs Norbyvägen.

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: