Döbelnsgatan

Projektet handlade om att skapa en ny dubbelriktad gång- och cykelväg längs Döbelnsgatans norrgående körfält.

I samband med detta fick körbanan ny asfalt. Korsningarna mot Kåbovägen och Villavägen har höjts upp för att dämpa hastigheten och förbättra trafiksäkerheten.

De parkeringar som finns på Döbelnsgatans södra sida från Stadsskogen/Kåbovägen till Dag Hammarskjölds väg har tagits bort. Samtidigt togs även  de träd i allén som är i dåligt skick ner. De har ersatss med nya träd av samma sort.

 

Uppdaterad: