Gamla Uppsala - dubbelspår

Trafikverket har byggt ett fyra kilometer långt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala som invigdes hösten 2017.

Dubbelspåret sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4:an i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle.

I området vid Gamla Uppsala kyrka ligger spåret i en 610 meter lång tunnel. Förutom dubbelspåret ingick även en ombyggnad av

  • väg 676
  • Vittulsbergsvägen
  • Vattholmavägen
  • korsningar där väg och järnväg korsar varandra i samma nivå.

Kontakta oss

Projektledare
Tove Västibacken

Kontakta oss

Trafikverket
Malin Lingh
Uppdaterad: