Nu rustar vi upp närområdet

Brobygget handlar inte bara om att förbättra trafikmiljön. Även området runt omkring bron får ett lyft, med gång- och cykelväg längs östra stranden.

Vi planterar nya träd som klibbal, skogsek, daggvide och vårtbjörk i området som får sällskap av blommor som kabbeleka, ängsull och humleblomster.  

Längs ån byggs också en ny gång- och cykelväg som ansluter till vägen mot Kungshamn. På östra sidan av den nya bron kommer träden belysas på ett effektfullt sätt. I anslutning till bron kommer upplysta parkbänkar placeras ut. På så sätt kommer området bli lika attraktivt även när mörkret faller på. 

 

 

 

P

arkeringen ska rustas upp och snyggas till. Här kommer du även hitta informationsskyltar med fakta om området och det angränsande naturreservatet Lunsen.

 

 

 

S

 

trax norr om bron kommer det att finnas en kajakbrygga att lägga till vid efter äventyr på Ekoln.

1 september 2017