Forumtorget

Vi har byggt om Forumtorget och den del av Smedsgränd som sträcker sig från Forumtorget till Dragarbrunnsgatan.

Att bygga om Forumtorget är en del av Uppsala kommuns arbete för att utveckla innerstaden. Genom att förbättra platser, stråk, handel och verksamheter i centrala Uppsala skapar vi ett attraktivare stadsliv för alla.

Läs innerstadsstrategin på uppsala.se.

Åtgärder

Vi har bland annat

  • bytt markbeläggning till svarta granithällar
  • byggt om trappor och den ramp som löper utefter Åhléns fasad
  • byggt ny ramp och trappa till restauranger och bostadsentré i Forumkvarteret
  • byggt en 57 meter lång soffa som är upplyst kvällstid
  • byggt en rund, sittvänlig platå som är uppvärmd under den kalla årstiden
  • höjt marknivån på torget och vid angränsande gator så att entréerna uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Kontakta oss

Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan

Kontakta oss

Pierre Sundin, projektledare för Uppsala kommun
Uppdaterad: