Forumtorget

För några år sen byggdes Forumtorget om, på grund av att leran i marken hade orsakat sättningar och att marknivån behövde återställas. Arbetena inbegrep även den del av Smedsgränd som sträcker sig från Forumtorget till Dragarbrunnsgatan.

forumtorget-2.jpg

Att bygga om Forumtorget var en del av Uppsala kommuns arbete för att utveckla innerstaden. Genom att förbättra platser, stråk, handel och verksamheter i centrala Uppsala skapar vi ett attraktivare stadsliv för alla.

Läs innerstadsstrategin på uppsala.se.

Åtgärder

Vi har bland annat

  • bytt markbeläggning till svarta granithällar
  • byggt om trappor och den ramp som löper utefter Åhléns fasad
  • byggt ny ramp och trappa till restauranger och bostadsentré i Forumkvarteret
  • byggt en 57 meter lång soffa som är upplyst kvällstid
  • byggt en rund, sittvänlig platå som är uppvärmd under den kalla årstiden
  • höjt marknivån på torget och vid angränsande gator så att entréerna uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Arbetena utfördes i samarbete med Uppsala citysamverkan och finansierades till viss del av fastighetsägarna. Arkitektplanen inbegrep en lång soffa för att binda ihop Forumtorget med gågatan (Kungsängsgatan) och Dragarbrunnsgatan. Soffan Softa är 57 meter lång, specialdesignad för att smälta in i gaturummet och byggd i glas och komposit, ett mycket hållbart och slittåligt material. Investeringskostnaden för soffan blev netto 8,8 mnkr när den externa finansieringen dragits av.
Utöver bidrag till soffan stod fastighetsägarna även för finansiering till andra delar av torgets upprustning.

Forumtorget upprustning 2015-2020 Investering Extern finansiering Kommunens nettoinvestering
Soffa -12 702* 3 907* -8 795*
Sittplatå -650* 361* -289*
Torg inklusive markvärme och grundläggning -23 439* 4 627* -18 812*
Total kostnad -36 791* 8 895* -27 896*

* = Belopp i tusenkronor.

Kontakta oss

Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan

Kontakta oss

Pierre Sundin, projektledare för Uppsala kommun
Uppdaterad: