Storvreta idrottshall

Uppsala kommun har byggt en ny idrottshall i Storvreta. Den nya hallen ligger vid Ärentunaskolan och innehåller åskådarläktare och omklädningsrum.

Med ytterligare en idrottshall i Storvreta får fler i området möjlighet att delta i idrott. I den nya hallen finns det plats för 288 åskådare.

Beslutet om att bygga en ny idrottshall fattades av idrotts- och fritidsnämnden våren 2014. Bygget påbörjades 2016 och den nya hallen invigdes i februari 2018.

Kontakta oss

Projektledare
Mikael Johansson
Uppdaterad: