Ölandsresan i Sävja

Kommunen har byggt om Ölandsresan i Sävja till en bussgata och öppnat upp gatan för allmän trafik. Syftet är att förbättra tillgängligheten till områdets stadsdelspark, idrottsplats och kulturcentrum. Ombyggnaden blev klar hösten 2016.

I projektet ingick att bygga avsmalningar och farthinder på Ölandsresan och att bygga om in- och utfarter vid stadsdelsparken.

Målet med ombyggnaden var att

  • få ner hastighets- och bullernivån i området
  • öka trafiksäkerheten
  • göra Sävja till en mer integrerad stadsdel
  • förbättra tillgängligheten till området vid Sävja stadsdelspark
  • göra det lätt och säkert att ta sig till området till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. 

Se skisser över området (PDF, 863 KB)

Mer information

Projektledare
Patrik Österbring
24 augusti 2016