Ölandsresan i Sävja

Kommunen har byggt om Ölandsresan i Sävja till en bussgata och öppnat upp gatan för allmän trafik. Syftet är att förbättra tillgängligheten till områdets stadsdelspark, idrottsplats och kulturcentrum. Ombyggnaden blev klar hösten 2016.

I projektet ingick att bygga avsmalningar och farthinder på Ölandsresan och att bygga om in- och utfarter vid stadsdelsparken.

Målet med ombyggnaden var att

  • få ner hastighets- och bullernivån i området
  • öka trafiksäkerheten
  • göra Sävja till en mer integrerad stadsdel
  • förbättra tillgängligheten till området vid Sävja stadsdelspark
  • göra det lätt och säkert att ta sig till området till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. 

Se skisser över området (PDF, 863 KB)

Mer information

Projektledare
Patrik Österbring
Uppdaterad: