Stadshuset

Stadshuset har renoverats, byggts ut och blivit mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. Projektet att bygga om och bygga till det nya Stadshuset pågick under 2018 - 2021.

Aktuell information om Stadshuset finns på www.uppsala.se/stadshuset