Stenhagen centrum

Nu finns ett nytt bostadsområde i Stenhagen centrum. Det nya området består av 200 bostadslägenheter och 800 kvadratmeter handel.

Konceptskiss över området Det nya området ligger norr om Stenhagen centrum, mellan Herrhagsvägen i väster och Stenhagsvägen i söder.
Läs detaljplanen för bostäder vid Stenghagen centrum  (PDF, 410 KB)

 

Mer information

Projektledare
Camilla Karlsson
Uppdaterad: