Strandbodgatan

I augusti 2016 startade ombyggnaden av Strandbodgatan mellan Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan. Gatan har fått mer plats för gång- och cykeltrafik, högre trafiksäkerhet och en grön inramning.

Strandbodgatan efter ombyggnationenStrandbodgatan efter ombyggnationen sedd från Östra Ågatan. Bild Sigma Civil AB.

Så har vi utvecklat Strandbodgatan

Stadskärnan växer söderut. Därför har vi anpassat fjärrvärme, vatten- och avlopp vid Strandbodgatan och byggt om gatan för en säkrare gång- och cykeltrafik. Sträckan på cirka 300 meter har fått ett helt nytt utseende.

Mer plats för gång- och cykeltrafik

Tidigare fanns fyra körfält för biltrafik. Två av dem är ombyggda till gång- och cykelbanor. De två övriga körfälten, ett i varje riktning, finns kvar för biltrafiken. Korsningen Strandbodgatan/Muningatan har höjts upp för att dämpa trafikhastigheten och för att få en säkrare övergång.

Regnbäddar för rening av dagvatten

Det är viktigt att rena och att ta hand om dagvatten direkt på plats. Därför har vi anlagt en öppen regnbädd på gatans södra sida i en planteringsyta mellan körbana och cykelbana. En regnbädd renar och fördröjer vattnet innan det går ut i dagvattensystemet.

Nya träd och växter

Björkarna som stod längs Strandbodgatans södra sida tog vi ned när ombyggnaden startade. Nu har vi planterat nya björkar och andra perenna växter i regnbäddarna. Det ger gatan en grön inramning.

Mer information

Ahmed Sragadin, projektledare
Telefon: 018 - 727 48 15
E-post: sragadin.ahmed@uppsala.se

Uppdaterad: