Studenternas idrottsplats

Bygget av nya Studenternas idrottsplats påbörjades hösten 2017 och stod färdigt till säsongen 2020.

Studenternas idrottsplats är en del i utvecklingen av det södra åstråket som sträcker sig från Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service.

Arkitektskiss över Studenternas från norr

Studenternas nya idrottsplats

Utvecklingen av Studenternas innebär att

  • fotbollen har fått en helt ny arena med konstgräs
  • läktarkapaciteten har utökats från drygt 6 000 åskådarplatser till 10 000 vid fotbollsmatch och 13 000 vid konserter.
  • friidrotten har flyttat sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen vid Gränby sportfält
  • matcherna för amerikansk fotboll spelas på Österängens IP.

I anslutning till fotbollsarenan har nya lokaler byggts för kontor, gym, kafé och restaurang. Finansieringen av dessa lokaler sker genom intäkter från hyresgästerna.

Evenemang på arenan

Arenan kommer inte bara att användas för idrott utan den kommer även inrymma konserter och andra evenemang. Studenternas blir en naturlig mötesplats med restaurang/café, ett stort torg och kontorslokaler.

Hbtq-diplomering av arenan

Alla ska kunna träna och idrotta på sina egna villkor utan att diskrimineras. Även besökare ska känna att de kommer till en inkluderande anläggning. Därför har Studenternas nya arena hbtq-diplomerats. Det innebär att personal och föreningar som kommer ha sin verksamhet på arenan har genomgått en utbildning i hbtq-frågor. Arenan är även anpassad så att det finns toaletter och omklädningsrum tillgängliga för alla, oavsett upplevd könstillhörighet.

Arkitektbild över Studenternas, perspektiv från entrétorg mot kontorshus

Arkitektskiss över Studenternas läktare

Om utvecklingen av den nya arenan

I juni 2017 antog kommunen en detaljplan för områdets utformning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt möte 20 september och 9 oktober fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsramen.

Bygget satte igång hösten 2017. Arenan byggdes i etapper och hela arenaparken blev färdig till säsongen 2020.

Mer information

Läs om nuvarande Studenternas idrottsplats på uppsala.se.

Kontakt

Marknadsansvarig, Idrott och fritid
Dan Eriksson
Uppdaterad: