Svartbäcksgatan

2017–2018 byggde vi om Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Gatan gjordes mer tillgänglig och fick mer plats för gående och folkliv.

Mer utrymme för folkliv

Målet med omvandlingen av Svartbäcksgatan var en gata med utrymme för upplevelser och möten mellan människor, samtidigt som den kulturhistoriska karaktären bevaras.

Ombyggnationen innebar bland annat att

  • Trottoarerna blev bredare för att ge mer plats att gå och vistas på.
  • Gatan fick god framkomlighet för synskadade, rullstolar, rullatorer och barnvagnar.
  • Bredare trottoarer som gör uteserveringarna mer tillgängliga.
  • Ledstråk för synskadade byggdes in i trottoaren längs ena sidan.
  • Gatan höjdes upp för att få mer tillgängliga entréer till verksamheterna.
  • Soffor och blomsterurnor placerades ut intill fasader. 
  • Körbanan blev smalare – 5,5 meter istället för 7 meter – och fortsatt enkelriktad för motorfordonstrafik. Cyklister får cykla i båda riktningarna.
  • Gatan har fått cirka 40 nya platser för cykelparkering. 

Läs om ombyggnationen i gestaltningsprinciperna för Svartbäcksgatan (PDF, 2 MB).

En del av innerstadsstrategin

Omvandlingen av Svartbäcksgatan är en del i utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Denna utveckling beskrivs i Uppsala kommuns innerstadsstrategi, vilken ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft.

Läs om Uppsalas innerstadsstrategi på uppsala.se.

Mer information

Projektledare
Camilla Lincoln
Uppdaterad: