Vindbron i Ultuna

En ny bro för gång- och cykeltrafik har byggts i höjd med Vindbrovägen.

Bron är en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden är 2,1 meter. Bygget av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Det har funnits en bro på platsen åtminstone sen 1600-talet men från slutet av 90-talet har Vindbron varit stängd för trafik.

Vägen till bron från Kungsängens gård har också rustats upp och det blir möjligt att parkera.  

Bron invigdes 4 september.

1 av 3
Vindbron när den är stängd för båttrafik.

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: