Kulturhistorisk vandring genom Hospitalet

Missade du de kulturhistoriska som skedde under vintern? Följ med i efterhand.

Följ med genom Hospitalet 

Inför tävlingen genomfördes ett antal rundvandringar för anmälda intressenter. Vi filmade den sista, så att du kan följa med i efterhand. Under tävlingen ges naturligtvis möjlighet till noggrann besiktning av fastigheten.

 

Del 1: Exteriören

 

Del 2: Interiören

Uppdaterad: