Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal.

Riktlinjerna gäller för samhällsbyggnadsprojekt som påbörjas från och med att dessa riktlinjer antogs av kommunfullmäktige. Riktlinjerna antogs 17 september 2018.

Läs riktlinjer för exploateringsavtal på uppsala.se

Uppdaterad: