Riktlinjer för gatukostnad

Riktlinjen anger principer och former för kommunens arbete med gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen.

Riktlinjen innehåller vilka delar som ska ingå i en gatukostnadsutredning (fördelningsområde, kostnadsunderlag och fördelningsgrund) samt principer för dessa. Vidare redogörs för frågor av mer administrativ karaktär såsom beslutsvägar, fakturering och anstånd, ansvarsfördelningen inom kommunen mm.

Läs riktlinjer för gatukostnader

Uppdaterad: