Uppsalamodellen för markanvisning

Uppsalamodellen för markanvisningar tillämpas då Uppsala kommun anvisar och säljer mark för ny bebyggelse för bostäder, kontor, service med mera.

Modellen är en tillämpning och fördjupning av Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun.

Modellen innebär att kommunen i samband med markanvisningstävlingar portionerar ut små och stora markområden utifrån önskade stadskvaliteter. Uppsalamodellen är en av
anledningarna till den stora ökningen av bostadsbyggande i Uppsala.

Syftet med Uppsalamodellen är att

  • öka bostadsbyggandet
  • säkra önskade kvaliteter
  • få en prisvariation på bostäder
  • skapa hållbara och variationsrika miljöer
  • stimulera nytänkande.

Läs Uppsalamodellen för markanvisningar på uppsala.se

Uppdaterad: