Flogsta

Plan för ny skola i Flogsta

ny skola i Flogsta.jpgIllustration av nya Flogstaskolan. Illustration gjord av Sweco.

Nya Flogstaskolan kommer att omfatta årkurserna F-6 och byggas på samma tomt som den befintliga skolan, på platsen där Kullens förskola tidigare stod innan branden 2016.

Skolbyggnaden kommer att utgöras av tre våningar med plats för totalt 420 elever, vilket fördubblar antalet skolplatser jämfört med idag. Byggnaden inkluderar kök för tillagning och matsal. Idrottshallen blir en fristående byggnad som placeras där nuvarande skolbyggnad är placerad idag.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade om antagande av detaljplanen för Flogstaskolan 23 mars 2023.

Kullens förskola

Kullens förskola, som tidigt i projektet var tänkt att inrymmas inom samma fastighet som Flogstaskolan, har nu i stället ett eget planärende några hundratals meter norr om Flogstaskolan, med planerad granskning av detaljplanen under hösten 2023.

Uppdaterad: