Cytivas tillstånd för sin verksamhet i Boländerna förlängs

Den 18 november 2020 lämnade mark- och miljödomstolen tillstånd för fortsatt och ändrad verksamhet vid Cytivas anläggning vid Boländerna. Tillståndet möjliggör för Cytiva att fortsätta verka och investera i Uppsala.

24 februari 2021