Första detaljplanen för områdets utveckling antagen

Nu är den första detaljplanen för Främre Boländernas omvandling antagen. I detaljplanen Ställverket finns utrymme för cirka 85 000 kvadratmeter verksamhetsyta och arbetsplatser för 5 000–5 500 personer. Byggstart för etappen kan bli tidigast 2023.

Boländerna Flygvy 220517 WHITE_mindre.jpg

Detaljplanen gör det möjligt att skapa nya verksamhetslokaler som kontor och laboratorier i en miljö där kulturhistoriska byggnader bevaras och det finns närhet till tre parker. De tre parkerna i etappen ska få olika innehåll för att kunna användas för både aktivitet och avkoppling.

– Med den här utvecklingen skapar vi plats för framtidens arbetsplatser i bästa centrumläge. Innerstaden flyttar öster om järnvägen och söder om Strandbodgatan. Kontor, laboratorium, men också lokaler för restaurang och stadsliv. En stadsdel som ska leva dygnet runt, säger Gustav Hector, projektledare, Uppsala kommun.

En av fastighetsägarna som planerar en stor utbyggnad i Främre Boländerna är Castellum. Ett av deras fastighetsprojekt, Uppsala Lighthouse ligger intill en av parkerna, Knivstaplan. Det blir en byggnad med kontor och laboratorier om totalt 12 000 kvm verksamhetsyta. I den öppna bottenvåningen skapas plats för restauranger, butiker och ytor för spontana och planerade möten. Castellum planerar även för konceptet "workout" för att möta det ökade behovet av flexibla mötes- och arbetsplatser. Konceptet innebär arbetsytor utomhus som är möblerade med bra sittplatser, el för att ladda dator och mobil, wifi och pergolor för skugga.

En ny aktör i Uppsala är Vectura fastigheter. Fastighetsbolaget satsar på nyetablering i Uppsala genom fastighetsförvärv i två separata affärer med möjlighet att utveckla byggnader om totalt cirka 40 000 kvadratmeter. Vectura är just nu i processen med att se över de ritningar som tagits fram av tidigare fastighetsägare och hur de kan anpassas och färdigställas på bästa sätt. De nya byggnaderna kommer primärt bestå av innovativa kontors- och laboratoriemiljöer men även mötesplatser och serviceutbud av olika slag.

Detaljplanen antogs av plan- och byggnadsnämnden 2 juni.

Handlingarna för detaljplan Ställverket finns på uppsala.se

 

20 juni 2022