Nästa steg taget – detaljplan på granskning

Nu är detaljplanen för Ställverket ute för granskning. Inom etappen blir det enligt förslaget möjligt att bygga 85 000 kvadratmeter företagslokaler som blir arbetsplatser för ungefär 5500 personer som mest.

Maximalt 5500 nya arbetstillfällen

De nya företagskvarteren i Främre Boländerna är indelade i sex etapper. Ställverket ligger närmast stadskärnan och här kommer en stor del av de kommande företagslokalerna i Boländerna att finnas. Det blir cirka 85 000 kvadratmeter verksamhetsyta och arbetsplatser för cirka 5 000-5 500 arbetstagare. Idag finns företag i området som verkar inom life science eller innovation och därför finns goda möjligheter för fler företag i dessa branscher att etablera sig här.

Granskningen sista steget innan antagande

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 17 februari att ställa ut det justerade detaljplaneförslaget för granskning. Det innebär att synpunkter kommer att fångas från intressenter som fastighetsägare och myndigheter exempelvis. Därefter kan detaljplanen antas. Granskningsperioden pågår till 28 mars. 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga här

7 mars 2022