Aktuellt om detaljplanering

Förberedelser pågår för att återuppta arbete med planläggning för ett par fastigheter i kvarter Gudur. Planläggning betyder att användningen av marken planeras för olika ändamål. Detaljplaner görs för att strukturera samhällsfunktioner och skapa utvecklingsmöjligheter.

Även i kvarteren Ångmaskinen och Motorn pågår förberedelser för planläggning, där kan planläggning eventuellt inledas 2023 för några fastigheter. Uppsala kommun har satt en gräns på att max 10 000 personer får vistas stadigvarande i Främre Boländerna. Det är en viktig planeringsförutsättning som även begränsar vad som kan planeras och byggas i Främre Boländerna.

Etapper_juli_2023.jpg

14 september 2023