Ställverket – utbyggnaden startar 2024

Vi planerar för byggstart av de första nya kvarteren i Främre Boländerna och utveckling av områdets entrépark. Detaljplanen Ställverket vann laga kraft i augusti 2022. Planen med sina cirka 86 000 kvadratmeter byggrätt för företagslokaler är nu redo att byggas ut. Byggstart för de första kvarteren kan ske 2024. Förberedelser pågår inför ombyggnad och utbyggnad.

Säbygatan och Bergsbrunnaplan

Först ut är arbeten längs Säbygatan där rivningar och ledningsarbeten kommer ske nästa år. Ombyggnad sker även av Bergsbrunnaplan som är områdets entrépark. Parken kommer spegla omgivningens historia med återvunnet tegel och vegetation i färgskalorna gult och blålila. Den nya parken blir även ett steg i att aktivera platsen Främre Boländerna.

Planerad byggnation

Fastighetsägare i området förbereder för sin byggnation, där nya lokaler som har centrumnära läge kommer uppföras. Kontor, laboratorier, produktion och inslag av centrumservice är exempel på vad som kan bli aktuellt. Det skulle kunna bli ett område där verksamhet inom life science förekommer in stor utsträckning. Castellum och Vectura är två av fastighetsägarna.

Läs mer om Castellums planer

Läs mer om Vecturas planer

14 september 2023