Tunnel föreslås under järnvägen mellan Kungsängen och Främre Boländerna

Kommunen ska utreda om det är möjligt att ersätta plankorsningen vid Vimpelgatan med en tunnel under järnvägen. Det beslutade plan- och byggnadsnämnden vid sitt sammanträde 20 oktober.

Satsningen på två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm innebär att området runt omkring Uppsala Centralstation, Uppsala C, behöver förändras. Idag finns en järnvägskorsning för bilar, cyklar och gångtrafikanter på Vimpelgatan för de som vill ta sig mellan Kungsängen och Boländerna. Den korsningen kommer inte fungera med fyra spår och därför ska kommunen utreda om det är möjligt att bygga en tunnel här. Det beslutade plan- och byggnadsnämnden den 20 oktober genom att säga ja till planbesked för en ny detaljplan för utvidgning av järnvägsområde och planskild korsning vid Vimpelgatan. 

27 oktober 2022